Instalacje ciepłej wody użytkowej

W związku z wejściem w życie nowego "Rozporządzenia w prawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" podniesiona została temperatura obliczeniowa c.w.ui. z 55 na 60 C, ale dodatkow - co znacznie bardziej istotne - większono temperaturę minimalną w punkcie odbioru z 45 na 55C. Wiaze sie z tym koniecznosc rezygnacji ze stali ocynkowanej w instalacjach c.w.u., ze wzgledu na znaczne przyspieszenie korozji.