Archiwum newsów

4/07/2010

Bardzo ważnym elementem kotłowni jest stacja uzdatniania wody. Ma ona za zadania zmniejszyć powstawanie z osadów oraz korozji. Osady powodują ograniczenie przenikania ciepła, niszczenie i pękanie materiału. Do stosowania stacji obligują nas wymogi wprowadzone przez producentów kotłów. Wymagają oni zmniejzenia twardości wody.

Jednostki, w których wyrażana jest twardość wody to najczęściej:
- stopnie niemieckie (1° niemiecki = 10 mg CaO na dm3 wody),
- stopnie angielskie (1° niemiecki = 1,25° angielskiego),
- stopnie francuskie (1° niemiecki = 1,79° francuskiego).
Woda o twardości poniżej 15° niemieckich jest wodą miękką, z kolei powyżej 20° jest woda twarda.

Zmiękczanie wody twardej polega na usunięciu z niej jonów wapnia i magnezu w postaci nierozpuszczalnych osadów. Twardość wody można usunąć na kilka sposób:
- termicznie – gotowanie wody w rezultacie czego wytrąca się tzw. kamień kotłowy,
- jonitowo – zastosowanie jonitów (kationitów i anionitów).

Zasada działania:
Podczas przepływu wody przez złoże w postaci specjalnej żywicy jonowymiennej następuje wychwytywanie przez cząsteczki złoża jonów wapniowych i innych, z jednoczesnym uwolnieniem jonów sodowych. Proces ten trwa aż do wyczerpania pojemności złoża. W celu przywrócenia sprawności konieczna jest jego regeneracja. Proces regeneracji polega na wstępnym przeciwprądowym wypłukaniu zanieczyszczeń mechanicznych a następnie przemyciu żywicy roztworem NaCl (solanki) pobieranym ze zbiornika solanki w celu wymiany jonów zanieczyszczeń na jony sodu.

Aby dobrać stację uzdatniania wody niezbędna jest znajomość wielkości zładu oraz stopni twardości wody. obliczamy pojemność jonowymienną, mnożąc wielkość zładu x stopnie twardości wody (mamy informacje o ile musimy zmiękczyć wodę na cele kotłowe), Zakładamy 2,3-krotną regenerację i na tą wielkość dobieramy zmiękczacz.

17/04/2010

Minął kolejny rok pracy. Pora zająć się nowościami - najpierw z naszej oferty ;-)
Zwracam uwagę na znaczne zwiększenie funkcjonalności Programów. Przybył program do przeliczeń ogrzewania, w obliczeniach wody pojawiły się naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczeństwa, zaś Program do powietrza wzbogacił się o obliczenia akustyczne.

Pracownia od sierpnia 2009 znajduje się pod nowym adresem.

Z obserwacji rynku instalacyjnego widzimy odbicie od dna.
Coraz częściej spotyka się układy źródeł ciepła oparte o pompy ciepła. Duże firmy produkujące kotły wycofują się z produkcji kotłow gazowych z palnikami atmosferycznymi, przechodząc całkowicie na kotły kondensacyjne.

Pojawia się znaczna ilość instalacji solarnych z kilkudziesięcioma płytami, wymagających zupełnie innego podejścia do projektowania niż systemy małe. Układy takie powinny być w części pierwotnej przepływowe, z układem tójfazowym, by nie było konieczności dezynfekcji termicznej ogromnych buforów. Ale o tym następnym razem.

11/11/2008

W nadchodzącym sezonie nieustającą popularnością będą się cieszyć kotły na "ekogoszek". W wielu domach mają one dodatkowo współpracować z kominkiem z płaszczem wodnym, a także z kotłem gazowym lub elektrycznym. Taka współpraca jest możliwa, ale wymaga bardzo starannego projektowania.

Podstawowym problemem przed którym stajemy jest zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania. Kocioł na grozek, podobnie jak termokominek wymaga instalacji w systemie otwartym. Jest to tradycyjny system zabezpieczenia, oparty o duże nacznie umieszczone w najwyższym punkcie instalacji. Naczynie to ma

przelew oraz połączenie z powietrzem - gdy woda w kotle zaczyna się gotować powstająca mara wodna wylatuje tamtędy do otoczenia. Wadą takiego systemu jest stały dopływ tlenu do wody grzejnej, co zwięsza korozję.

Nowoczesne instalacje grzewcze projektuje się do pracy w systemie zamkniętym, co oznacza że są one hermetycznie odizlowane od powietrza. Zabezpieczeniem jest automatyka kotła który może się błyskawicznie wyłączyć oraz zawory bezpieczeństwa i naczynia przeponowe. Taki system może współpracować jedynie z kotłami na gaz, olej i prąd.

Połączenie tych dwóch systemów jest możliwe jednie w oparciu o wymienniki ciepła. W zależności od konkretnego przypadku stosuje się wymienniki płytowe lub pojemnościowe. Umożłiwiają one bezpieczne transferowanie ciepła z układu otwartego (kocioł na ekogroszek lub kominek) do instalacji c.o.

Podobnie jest możliwe (co potwierdzają nasze realizacje) takie zaprojektowanie układu by użytkownik nie musiał nic przełączać przy wyborze korzytsniejszego dla niego źródła ciepła. Czyli jeśłi rozpali kominek - wyłączy mu się kocioł gazowy, zaś kocioł na groszek ograniczy swoją moc do minimalnej.

21/07/2008

Minęła zima, mamy piękną ;-) wiosnę.

Inwestorzy przygotowują się do nowego sezonu budowlanego, zlecają projekty - i patrząc na słońce za oknem zastanawiają się jak wykorzystać jego energię. Efektem jest coraz większa popularność systemów solarnych.

Rozróżniamy 2 zasadnicze typy kolektorów solarnych:
1) płaskie o bardzo dużym współczynniku absorpcji światła bezpośredniego - czyli bardzo sprawne latem, ale minimalne zimą. Nadają się do grzania wody latem, ogrzewania basenów.

2) próżniowe o dużym współczynniku absorpcji światła rozproszonego. Nadają się one zarówno do ogrzewania wody i basenów latem, jak i do ogrzewania wody i domów zimą!
Kolektory takie są niestety znacznie droższe od płaskich.

Uzupełnieniem systemu jest duży bufor podgrzanej wody. Musi on zgromadzić wodnę na 2-3 dni bezchmurne - dzięki czemu ciepło solarne będziemy mogli wykorzystywać znacznie efektywniej. Minimum to 300 litrów zapasu, lecz dla własćiwej pracy z kolektorami płaskimi zaleca się 500 litrów!

14/06/2008

Po długiej nieobecności kolejna porcja informacji. Tym razem będą to kotły konensacyjne". W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej z wody zawartej w gazie), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o. W kotłach konwencjonalnych energia ta jest bezpowrotnie tracona, ponieważ ciepła para wodna uchodzi wraz ze spalinami przez komin. Dzięki odzyskanej dodatkowej energii ciepła skraplania, kotły kondensacyjne mają o wiele wyższą sprawność w stosunku do kotłów konwencjonalnych.

Należy tu powiedzieć że normalnie podawana sprawność urządzeń nie ujmuje start ciepła na podgrzanie pary wodnej. Stąd właśnie bierze się sprawność kotłów kondensacyjnych większa od 100% (wynosząca maksymalnie 119%). Nie jest to żadne perpetum mobile, ale zabieg wprowadzony w czasach gdy o kondensacji nie było mowy.

Zjawisko kondensacji zaczyna wsytępować w temperaturze poniżej 55oC, dlatego aby uzyskać założony efekt z zastosowania takiego kotła CAŁA instalacja musi być do tego przystosowana. Czyli ogrzewanie powinno pracować na bardzo niskich parametrach, dla ciepłej wody należy przewidzieć duży zasobnik (bo będzie ona chłodniejsza), zaś dodatkowo wszytskie rury będą znacznie większe (z powodu konieczności przesyłanai nimi znacznie większych ilości wody). Powoduje to że prawidłowo zaprojektowany system ogrzewania kondensacyjnego jest drogi, a jego czas zwrotu powoduje opłacalność jedynie przy opalaniu gazem płynnym.

05/12/2007

W tym sezonie modne stają się pompy ciepła.

Jednak rozpatrując całkowity koszt inwestycji okazuje się, że mimo tak korzystnych kosztów eksploatacji czas zwrotu wynosi 15 do 20 lat. Wynika to po części z ceny urządzenia, a w dużej mierze z kosztów prac ziemnych.

Coraz więcej osób decyduje się na zaprojektowanie i montaż takiego urządzenia. Ich sprawności rzędu 300% przekładają się na bardzo niskie koszty ogrzewania.

Interesującą alternatywą są pompy powietrze / woda, które ostatnio w coraz większym wyborze zagościły na naszym rynku.Przy równie wysokiej sprawności pozwalają one na istotne ograniczenie kosztów inwestycji.

Natomiast dla miłośników białego szaleństwa polecamy narty Fischer Progressor :-)

Zapraszamy do Pracowni.