Programy instalacyjne

W czasie wieloletniej działalności w Pracowni opracowano wiele programów ułatwiających i przyspieszających proces projektowania.

Oferujemy programy do obliczeń strat i zysków ciepła, wentylacji i klimatyzacji, wody użytkowej, ogrzewania.

Oceń nas

Oceń Nas

Historia wersji.

Wersja 4
Wersja 3
Wersja 2
Wersja 1
Wersja Freeware

CENNIK

ZMIANY PROGRAMU   OGRZEWANIE
4.03.03. 2022.08.29. Zmiana ikony Programu.
- Wersja 2023.
4.02.11. 2022.08.20. Przypomnienie o braku aktualizacji jedynie raz na aktualizację.
- Informacje o usłudze "Wsparcia/aktualizacji" oprogramowania.
- Korekty nowych funkcji.
- Aktualizacja zawartej w Programie Umowy licencyjnej do wersji aktualnej.
- Zmiana nagłówka Programu.
- Rozbudowa komunikatu o braku autoryzacji.
4.01.21. 2022.07.16. Wersja PRO 4.
- Zmiany organizacji okien:
   * nowe okno Opcji,
   * przemodelowane okno Szczegółów,
   * z okna głównego usunięto Zawory bezpieczństwa i Naczynia Wzbiorcze,
- PRO-4 - dodano okno przeliczeń mocy grzejników.Do góry...
3.81.02. 2022.08.29. Aktualizacja zawartej w Programie Umowy licencyjnej do wersji aktualnej.
- Aktualizacja starych wersji do odpowiednich zgodnie z zakupem.
3.80.08. 2022.08.20. Przypomnienie o braku aktualizacji jedynie raz na aktualizację.
- Aktualizacja zawartej w programie Umowy licencyjnej do wersji aktualnej.
- Zmiana nagłówka Programu.
- Rozbudowa komunikatu o braku autoryzacji.
3.79.07. 2022.07.06. Przygowanie do wprowadzenia wersji 4.
- Informacje o usłudze "Wsparcia/aktualizacji" oprogramowania.
- Korekta - wydruku doborów zaworów bezpieczeństwa.
- Korekta - inicjacji pola netto/brutto w cenniku.
3.78.04. 2022.04.20. Wersja 2022.
- Korekta procedury autoryzacji.
- Korekta - wydruków doborów zaworów bezpieczeństwa.
3.77.08. 2021.08.04. Wersja 2021.
- Zmiana komunikatu przy przeliczeniu hydrauliki.
- Drobne korekty.
3.76.01. 2020.09.18. Korekta - wydruków doborów zaworów bezpieczeństwa.
Korekta - kasowania ciśnienia roboczego zaworów bezpieczeństwa przy wejściu do zakładki doborów.
Korekta - generowania obliczeń zaworu bezpieczeństwa dla wymiennika.
3.75.07. 2020.07.26. Aktualizacja procedury autoryzacji, tak by była mniej wrażliwa na zmiany programowe
   konfiguracji komputera.
- Wersja 2020.
- Korekta - powtarzających się ostrzeżeń przy zapisie do pliku CVS, że zbiór istnieje.
3.74.08. 2020.02.10. Wersja 2020.
- Korekta wydruku doboru naczyń przeponowych.
   * korekta błędów w treści wzorów,
   * dodanie rozwinięć wzorów,
   * dodanie analizy przyjętych wartości,
   * wydruku doboru zaworu bezpieczeństwa - średnicy dla pary.
3.73.05. 2018.10.01. Zmiany wydruków doboru naczyń wzbiorczych.
- Poprawa inicjowania Programu do pracy bez internetu.
- Dodanie infomacji o licencji OnLine i OffLine.
3.72.09. 2018.04.28. Aktualizacja zmniejszająca fałszywe alarmy antywirusowe.
3.71.02. 2017.10.05. Aktualizacja procedur generowania ID komputera.
- Zmiana ikony programu.
3.70.02. 2017.09.09. Zmiana kodu i rezygnacja z kompresji wewnętrznej zbioru.
- Aktualizacja do roku 2018.

3.63.04. 2017.09.06. Zmiana kodu (aktualizacja bibliotek do INDY 10) celem zmniejszenia ilości
   fałszywych alarmów zgłaszanych przez programy Antywirusowe.
- Korekta - błędu procedur FTP powodującej awarię aktualizacji.
3.62.02. 2017.07.12. Przy zmianie medium woda/glikol <> olej termalny, zmieniają się też temperatury domyślne.
- Domyślna wartość naddatku na ubytki wody do doboru naczynia wzbiorczego zmieniona została na 1%.
- Korekta - zawieszania Programu przy zmianie medium na olej termalny strzałkami.
3.61.08. 2017.06.24. Drobne zmiany wyglądu.
- Zmiana nazwy karty z "TXT/opis" na "Wydruku TXT".
- Wersja 2017.
- Informacja o istnieniu zbioru tekstowego z danymi działek / obliczeń.
- Korekty literówek.
- W wersji Standard usunięcie wyświetlanego w czasie startu komunikatu o czasie wyświetlania dymków.
3.60.04. 2015.11.07. Zestaw temperatur 35/30 i 4/1 dla pomp ciepła.
- Kontrola ujemnych ilości kształtek.
- Zmiana nazwy zakładki "Kształtki" na "Opory".
- Doprecyzowanie postanowień umowy licencyjnej w zakresie udostępniania Oprogramowania.
- Zablokowano możliwość rozciągania okien myszką.

3.53.06. 2015.08.19. Rezygnacja z zakładki "Naczynie wzbiorcze" w głównym oknie.
- Dobory naczynia ujmują już NPSH.
- Drobne korekty.
3.52.05. 2014.09.16. PRO3 - podwójny klik w opór działki otwiera okno kształtek i długości.
- Korekta - dla temperatury średniej czynnika mniejszej od 5 pojawiał się błąd.
3.51.04. 2014.07.16. PRO3 - dobór Stacji Uzdatniania Wody.
- Przeniesienie zakładki doboru naczyń wzbiorczych z okna głównego do "Szczegółów".
- Do zakładki doboru naczyń wzbiorczych dodano pola informacyjne:
  * minimalnej pojemności bez naddatku na ubytki wody,
  * pojemności naczynia sprężarkowego.
- Drobne korekty 'dymków' pomocy.
3.50.02. 2014.07.11. Korekta nazw okien.
- PRO3 - Możliwość doboru zarówno naczyń wzbiorczych Flamco jak i Reflex.
- PRO3 - Możliwość w przyszłości rozszerzenia katalogu naczyń wzbiorczych.

3.43.04. 2014.04.13. Wersja tymczasowa przypomina o zakupie licencji na 15 dni przed końcem okresu.
- Korekta procedur mailowych.
3.42.03. 2014.02.23. Dla olei termalnych max. temperatury Tz/Tp zmieniono na 350/300 oC.
- Pole wpisywania lepkości rozpoznaje kropki i przecinki.
- Korekta działania Tabulatora po wybraniu nieznanego czynnika.
- Uporządkowanie działania tabulatora w oknie głównym.
- Dodanie oleju Shell Thermia B.
- Dane dla olejów termalnych są zmienne w zależności od temperatury.
- Korekta - wprowadzania lepkości dla innego czynnika.
- Korekta - gęstości olejów termalnych.
3.41.03. 2014.02.01. Nowe procedury generowania kodu instalacji.
- Korekta - obliczeń naddatku pojemności naczynia wzbiorczego.
3.40.08. 2014.01.02. Przy doborze naczynia wzbiorczego dodano pole NPSH.
- Minimalny dodatek pojemności przy dobranym >0 wynosi 3dm3.
- Po zmianie wersji programy autoryzowane kluczem przestają kontrolować nowości i wyświetlać
  przy każdym uruchomieniu monit o aktualizację.
- Korekta - justowania okien lepkości i gęstości.
- Korekta - użycia wstawionych ręcznie lepkości, gęstości i ciepła właściwego.

3.31.02. 2013.12.03. Wynik działań Kalkulatora można uzyskać także przez ENTER.
3.30.05. 2013.11.25. PRO3 - Opory miejscowe można liczyć szczegółowo dla wszystkich materiałów.
- Dodano rury zaciskane cienkościenne.
- Zmiana procedury kontroli poprawności wpisywania liczb ułamkowych.
- Korekta - wyznaczania pojemności naczyń wzbiorczych sprężarkowych.

3.23.05. 2013.07.12. Zmiana procedur wewnętrznych obliczeń zaworów bezpieczeństwa.
- Rozszerzono ciśnienia zaworów SYR1915 na pełny typoszereg.
- Korekta - wyłączenia okna kształtek dla rur PEHD, PEX etc.
3.22.09. 2013.06.30. PRO3 - dodano opcję automatycznej aktualizacji - bez pytania o potwierdzenie.
- przełącznik linii komend BEZAKT - wyłączający automatyczną aktualizację.
- przy doborze naczynia wzbiorczego Program automatycznie zwiększa ilość naczyń.
- Korekta - wydruku zaworu bezpieczeństwa dla wymiennika,
3.21.01. 2013.04.12. Korekta procedur kontaktowych.
3.20.01. 2013.03.03. Zmiana czasu wyświetlania podpowiedzi z 2.5 na 30s.
- Część podpowiedzi zmieniono na wielolinijkowe.
- PRO3 - Czas wyświetlania podpowiedzi można definiować.

3.12.01. 2013.02.05. Korekta - list w oknie kosztów paliw.
- Korekta - obliczeń zapotrzebowania na media dla podgrzewu c.w.u.
- Korekta - obliczeń zapotrzebowania mocy do podgrzewu c.w.u.
3.11.05. 2013.01.20. Korekta - wartości domyślnej strefy zimna.
- Zmiana wyglądu okna zużycia paliw.
- Zmiana liczenia kosztów eksploatacji dla węgla - obecnie można ich nie liczyć, lub przy braku CWU liczyć tylko dla zimy.
- Dodano zmienną 'Kartoteka zapisu zrzutów ekranu'.
- Kontrola błędu zapisu zrzutów ekranu.
- Zmiana domyślnej kartoteki zrzutów ekranu na "Moje dokumenty".
- Zmiana nazwy zrzutów ekranu na "zrzut" oraz liczbę, dzięki czemu kolejne zrzuty nie są nadpisywane.
- Wraz ze zmianą ceny netto/brutto w oknie paliwo, zmianie ulega także opis tabeli cen.
3.10.06. 2013.01.01. Nowa wersja plików - znacznik "300".
- W pliku danych umieszczono informację o instalacji i kotłowni - z okna obliczeń zużycia nośników energii.
- Program w przypadku otwierania starszego zbioru otwiera go w starszej, archiwalnej wersji.
  Można wóczas dane zapisać w pliku w formacie tekstowym - i wczytać w wersji nowszej.
- Zmieniono procedury aktualizacji - obecnie są identyczne jak w 'Wodzie'.
  Powinno to zmniejszyć problemy z aktualizacją w przypadku części programów antywirusowych.
- Kilka okien informacyjnych zostało wyłączonych przy skorzystaniu z opcji "Okna informacyjne'.
- Korekta - wyświetlania błędu przy podaniu ciśneinia maksymalnego dla Naczynia wzbiorczego które jest
  równe lub mniejsze od roboczego.
- Korekta - współczynnika chropowatości bezwzględnej dla rur stalowych dużych.

3.01.09. 2012.12.15. Wersja finalna - z zapisem wyników obliczeń.
- Wprowadzenie nowej wersji z licencjami PRO 3:
* określenie zużycia paliw i roczne koszty eksploatacji.
- Doczytanie katalogu cen z serwera - gdy brak go lokalnie.
- Uaktywniono opcję dodawania kolejnych cenników.Do góry...
2.52.05. 2012.12.02. Kontynuacja prac nad wersją 3.0.
- Dla licencji Pro3 działa określenie zużycia paliw i roczne koszty eksploatacji.
- Zmiana miejsca przechowywania danych statystycznych.
- Zmiana formatu zbiorów cennika i paliw.
2.51.23. 2012.11.25. Wstęp do prac nad wersją 3.0.
- Zmiana lokalizacji plików tymczasowych przy aktualizacji.
- Kontrola poprawności przeprowadzenia aktualizacji.
- Korekta - układu przycisków w oknie głównym - dodanie przycisku "Paliwo".
- Korekta - wydruku doboru naczynia przeponowego, układu nawiasów etc.
- Korekta - obliczeń naczyń wzbiorczych dla cieczy innej niż woda.
2.50.05. 2012.09.24. Możliwość wysyłania wiadomości spersonalizowanych do konkretnego użytkownika Programu.
- Okno kształtek jest wyłączane gdy opory dla materiałów są przyjmowane jako % od oporów liniowych.
- Dla przycisków szybkiego dostępu do zapisu i odczytu zmieniono pomoc - by uniknąć niejasności z wersją Standard
- Korekta - aktualizacji Programu.

2.43.03. 2012.08.29. Korekta - wyświetlania danych rury dodatkowej.
2.42.14. 2012.08.06. Korekta - generowania wydruku dla zaworu bezpieczeństwa dla wymienników.
- Współpraca z serwerem FTP.
- Korekta - wyliczania ciepła właściwego dla wody.
- Korekta - błędu przy niskich temperaturach czynnika.
- Korekta - inicjacji Programu - współpracy z serwerem Bilanu.
2.41.12. 2012.01.14. PRO - Odtworzenie stanu okien Programu przy jego uruchomieniu.
- Zmiana wydruku obliczeń zaworu bezpieczeństwa.
- Korekta - ręcznego doboru zaworów 3D.
- Korekta - błędu wczytania zbioru po nieudanej próbie otwarcia zbioru uszkodzonego.
2.40.16. 2011.07.31. PRO - Możliwość bezpośredniego drukowania tabel.
- PRO - eksport tabel do formatu RTF.
- PRO - Po wyeksportowaniu tabeli jest ona otwierana w domyślnym programie.
- Przy pierwszym uruchomieniu Programu można zrezygnować z inicjacji ustawień.
- Korekta - procedury aktualizacji czasu systemowego.

2.30.03. 2011.06.05. Obliczenia zaworu bezpieczeństwa dla mieszanki para-woda.
- Przejście do zakładki zaworu bezpieczeństwa - uaktywnia przeliczenie.
- Korekta - przełączenia wymiarów okna masy / współczynnika U.

2.23.09. 2011.04.20. Duże średnice rur stalowych.
- Uaktywniono opcję doboru zaworów bezpieczeństwa jedynie dla wody.
- Okno informacyjne o zapisie danych tekstowych.
- W przypadku gdy zawór 3D nie odpowiada kryteriom, pole oporu jest kolorowane na czerwono.
- Korekta - procedury startowej.
- Korekta - zapisu zbioru Backupu, gdy wczytano zbiór tekstowy.
- Korekta - doboru zaworu 3D - gdy program nie może znaleźć odpowiedniego, dobiera największy.
2.22.09. 2011.03.04. Opcja UNDO.
* Standard - jeden poziom,
* Pro - do 100 poziomów.
  Ilość poziomów jest regulowana, by nie obciążać pamięci.
  Zmiana ilości poziomów wymaga restartu Programu.
- Dodano kilka podpowiedzi.
- Korekta - wymiaru okien dla interfejsu Aqua.
2.21.5. 2011.02.09. Opcja zapisu kopii zbioru danych.
- PRO - Możliwość wyboru poziomu zachowywania kopii - albo 1 albo 6 kolejnych zbiorów.
- Korekta - wyliczania pojemności instalacji.
- Korekta - błędu procedury autoryzacji.
- Korekta - błędu procedury mailowej.
2.20.5. 2011.01.19. Zmiana wyglądu klawisza "Przelicz" na bardziej charakterystyczny.
- Możliwość ustawienia stanu okna "Zawsze na wierzchu".
- Opcja "Zawsze na wierzchu" jest dostępna dla Wszystkich okien Programu.
- W oknie aktualizacji pokazana jest informacja o numerze wersji aktualnie uruchomionej.
- Korekta - zerowanie tabeli działek oraz danych ogólnych przy wybraniu "nowego zestawu".

2.15.4. 2010.12.29. Korekta - inicjacja tabeli zaworów 3-d.
- Korekta - przy zapisie zbioru nazwa domyślna to nazwa ostatnio OTWARTEGO zbioru, a nie zapisanego.
- Korekta - okna Pliku - dawało się skalować.
- Korekta - zerowania danych początkowych i zapisu zbioru TXT.
- Korekta - zachowywania ustawień obliczeń w pliku danych.
2.14.6. 2010.11.28. Znana z programu WODA opcja wyłączenia części okien informacyjnych.
- PRO - Możliwość wyboru działki w oknie tabeli działek jednym kliknięciem.
- Przeniesienie opcji okien informacyjnych etc do danych programu a nie pliku.
- Korekta - Przy otwarciu okna Wsp. U następuje wyliczenie wartości oporu.
- Korekta - w oknie zaworu bezpieczeństwa nie można wprowadzić wartości ujemnych.
- Korekta - w tabeli działek można wybrać także pierwszą działkę.
- Korekta - przyjmowania domyślnych zamiast wczytywania ustaleń ogólnych ze zbioru.
2.13.4. 2010.11.12. Dodano typoszereg rur stalowych do DN150 - DN900.
- Rozszerzono typoszereg rur PP3 PN10 i PN20 do średnicy 160.
- Przy pierwszym uruchomieniu Program aktualizuje skojarzenia oraz linki.
- Dodano klawisz zmiany klucza OFFLINE.
- PRO - opcja zmiany udziału oporów miejscowych dla stali.
- PRO - opcja wprowadzania oporu dodatkowego w Pa.
- Ograniczenie wprowadzanych znaków w oknach z możliwością przewijania wartości jedynie do cyfr.
- Wraz z danymi statystycznymi wyświetlana jest informacja o posiadanej licencji.
- Korekta - procedur aktywacji OFF-LINE.
2.12.3. 2010.11.06. Obliczenia zaworów bezpieczeństwa dla wymienników płaszczowo-rurowych.
- Dodano zawory bezpieczeństwa SYR 1915 5 bar oraz Si6301.
- Korekta - okna doboru zaworu bezpieczeństwa dla kotła.
- Korekta - wyświetlania gęstości czynnika.
2.11.3. 2010.10.31. Dodano możliwość definicji dowolnego czynnika.
- Typ czynnika grzewczego jest stały dla całego zbioru.
- Informacja o typie aktualizacji, zapisu bezpieczeństwa i jego czasu jest zapisywana do danych Programu
  a nie do zbioru danych.
- Na serwerze przechowywane są dwie wersje plików - aktualna, i ostatnia stabilna.
  Dzięki temu opcja aktualizacji tylko wersji głównych aktualizuje je do stabilnej.
2.10.5. 2010.10.28. Okno określenia wartości współczynnika U.
- Zmiana w oknie startowym wersji z 2010 na 2011.
- Korekta - uwzględniania ciepła właściwego do wyliczania strumienia czynnika grzewczego.

2.03.5. 2010.10.21. Przy aktualizacji Program może wykonywać kopie archiwalne poprzednich wersji.
- Kontrola numeru wersji na serwerze zdalnym. Gdy jest on STARSZY od wersji posiadanej,
  nie jest dokonywana aktualizacja.
- Korekta - akceptacji ułamków dziesiętnych po wywołaniu kalkulatora.
- Korekta - kalkulatora.
2.02.8. 2010.09.28. Różne nagłówki okna głównego dla różnych wersji.
- Tytuł okna głównego zawiera nazwę aktualnie otwartego zbioru.
- Program otwarty z kartoteki tymczasowej prosi o zainstalowanie w kartotece docelowej i się zamyka.
- PRO - Możliwość włączenia okna zapisu przy zamykaniu Programu.
2.01.05. 2010.08.28. Opcja autoryzacji lokalnej - bez konieczności łączenia co pewien czas z internetem.
- PRO - Możliwość doczytania danych z pliku do danych w pamięci.
- Aktualizacja katalogu naczyń przeponowych.
- Korekta - autoryzacji przez Internet.Do góry...
1.44.01. 2010.08.14. Drobne korekty.
1.43.09. 2010.08.04. Nowa zakładka w oknie Szczegółów dla Opcji.
- Przeniesienie z okna Pliku opcji zapisu backup.
- Korekta - wybór obliczeń Zaworu Bezpieczeństwa tylko dla wody.
- Korekta - błąd dzielenia przez 0 przy wyczyszczeniu pola ilości naczyń wzbiorczych.
- Korekta - błąd dzielenia przez 0 przy wyczyszczeniu pola ilości zaworów bezpieczeństwa.
- Korekta - błąd niezapamiętywania średnicy dobranej ręcznie.
- Korekta - po zmianie danych następuje aktualizacja arkusza zbiorczego działek.
- Korekta - zapisu do zbioru tekstowego.
1.42.03. 2010.06.05. Zmiana okna Plik.
- W oknie Pliku możliwość wybrania nowego - czystego - zestawu danych.
- Korekta - brak możliwości wybrania działki =początkowej= jako pierwszej.
- Korekta - aktualizacja powiązania "Skąd" po wykasowaniu działki.
- Korekta - obliczania oporu maksymalnego przy przeliczaniu całości.
1.41.03. 2010.05.23. Dane działek są obecnie automatycznie zapisywane do arkusza -    celem łatwego przeglądania.
- Zapis danych działek odbywa się do zbioru "CSV".
- Korekta doboru zaworu 3-drogowego dla Kvs zgodnego z oczekiwanym.
- W oknie tabeli działek:
* można wykonywać operacje kopiowania, dodawania nowych i kasowania działek.
* zmieniono nazwę klawisza "Zapisz" na "Export".
* aktywna działka jest wyróżniona.
- Korekta - brak możliwości wybrania działki =początkowej= jako pierwszej.
- Korekta - aktualizacja powiązania "Skąd" po wykasowaniu działki.
1.40.03. 2010.04.11. Korekta obliczeń dla zmiennej prędkości.
- Przy kopiowaniu działki nowa działka ma nową nazwę, i początek w działce macierzystej.
- Korekta zapisu do pola TXT.

1.34.10. 2010.03.03. Zapis wyników do zbioru tekstowego.
- Korekta procedury aktualizacji.
- Dodatkowa kontrola dostępności serwera aktualizacji przed ściąganiem zbioru uaktualnień,
  celem wyeliminowania zawieszania się Programu przy awarii Internetu ale pracującej sieci wewnętrznej.
- Zmiana procedury kontroli legalności na bardziej liberalną.
- Korekta błędu aktualizacji przy wywołąniu ręcznym - plik był zapisywany w aktualnym katalogu.
1.33.9. 2010.02.10. Korekty okna i procedur startowych.
- Skrócenie czasu uruchamiania Programu.
- Rozbudowa okna obliczeń powierzchni i pojemności - podział powierzchni wg KNR.
- Korekty wyglądu.
1.32.5. 2010.01.22. Okno obliczania pojemności i powierzchni rur.
- Przy ręcznej zmianie strumienia - automatycznie przeliczane jest Kv.
- Poprawa błędu zgłaszanego przy wykasowaniu pola strumienia.
- Dane statystyczne.
1.31.7. 2010.01.17. Korekty wczytywania zbioru tekstowego.
- Poprawa tworzenia kopii zapasowej.
- Korekta okna obliczania "Kvs" - dla jednego odcinka nie jest liczony opór instalacji.
- Poprawki stylistyczne.
1.30.5. 2009.12.03. Zmiana procedur weryfikacji użytkownika.
- Usunięto okno z informacją o błędzie ściągania informacji aktualizacyjnych.
- Dostosowanie do nowych ustawień Neostrady.

1.24.1. 2009.11.21. Możliwość automatycznego doboru zaworu 3D.
- Poprawa wyliczania wartości kvs przy podanym autorytecie.
1.23.4. 2009.11.17. Powiększono ilość typoszeregów zaworów mieszających do 3 (HRE / HRB / HFE).
- Zmieniono wybór typu zaworu mieszajacego.
- Wybrany typ zaworu jest zapisywany do zbioru.
- Korekty wizualne.
1.22.3. 2009.10.16. Zmiana zakresu obliczeń izolacji:
  * temperatura otoczenia od -20 do +50 oC,
  * grubość izolacji od 0 do 250mm.
- Poszerzenie typoszeregu rur o PEX.
- Okno O.. wzbogacono o treść umowy licencyjnej.
1.21.3. 2009.10.11. Poprawa wartości domyślnej Vmax.
- Poprawki wyglądu okien.
- Możliwość zmniejszenia okna podstawowego o 2/3.
1.20. 6. 2009.09.26. Obliczenia zaworu bezpieczeństwa - dla pary.
- Równocześnie z wygenerowaniem zapisu do pola TXT, opis jest zapisywany w schowku.

1.13.5. 2009.09.03. Obliczenia zaworu bezpieczeństwa - dla wody.
- Po wybraniu skojarzenia zbiorów "cie" z Programem, zbiory te będa automatycznie otwierane po ich kliknięciu.
1.12.6. 2009.08.18. Drobne poprawki stylistyczne.
- Przy klonowaniu jako działka wcześniejsza jest podawana działka aktualna.
- Poprawa kolejności przechodzenia między polami klawiszem TAB.
- Dodano pole puste w liście naczyń wzbiorczych.
1.11.6. 2009.08.09. Obliczenie pojemności naczynia wzbiorczego c.o.
- Korekty nazw klawiszy.
- Korekta zapisu danych działek do formularza tekstowego.
- Dodano formularz tekstowy dla danych innych niż działki.
- Zmiana nazwy zbioru danych podręcznych.
- Zliczanie statystyki czasu pracy z Programem.
1.10.6. 2009.07.30. Zapis danych do zbioru tekstowego - do wymiany między wersjami.
- Przy zmianie wersji danych - stara wersja programu jest zapisywana pod inną nazwą celem umożliwienia konwersji.
- Poprawki obliczeń izolacji.
- PRO - Możliwość obliczeń izolacji metodą iteracyjną.

1.03. 5. 2009.07.15. Dodano zawory H.E Danfoss.
- Poprawa zapisu danych.
- Wybór jednostki mocy - W, kW, MW.
1.02.12. 2009.06.28. Poprawa doboru średnic.
- Obliczenia dla glikoli.
- Obliczenia izolacji.
1.01.3. 2009.05.25. Wersja początkowa.--- WERSJE FREEWARE ---Do góry...
2.32.2. 2017.10.14. Aktualizacja antywirusowa kodu.
2.31.2. 2017.10.05. Zmiana ikony programu.
2.30.2. 2017.09.24. Wersja 2018 - rekompilacja z aktualizacją kodu.
- Przedłużenie ważności wersji do 2019.01.01.
- Rezygnacja z generowania ID komputera.

2.21.1. 2017.07.22. Zmiana kodu (aktualizacja bibliotek do INDY 10) celem zmniejszenia ilości
   fałszywych alarmów zgłaszanych przez programy Antywirusowe.
2.20.4. 2017.07.21. Wersja 2017 - rekompilacja z aktualizacją kodu.
2.20.1. 2015.12.26. Wersja 2016 - z informacją o zakończeniu wsparcia.

2.11.1. 2014.09.11. Okno startowe z informacją o Bilan HVAC.
2.10.1. 2013.12.31. Wynik działań Kalkulatora można uzyskać także przez ENTER.
    Zmiana treści umowy licencyjnej.

2.03.4. 2013.11.12. Korekta uruchomienia wersji pełnej.
2.02.2. 2013.01.29. Usunięto moduł zakupowy.
2.01.1. 2013.01.01. Poszerzono zakres materiałów rur z 3 do 11 dla wersji Light.
    Rezygnacja z wysyłania większości maili na rzecz FTP.1.51.2. 2013.01.01. Zmiana sposobu komunikacji - dodano serwer FTP.
1.50.6. 2012.12.29. Korekta doboru średnic po zmienie typu rur.
1.50.2. 2012.11.10. Kontrola czy na dysku jest wersja pełna - i ew. uruchomienie tej wersji.

1.42.16.2012.11.09. Korekta wczytywania zbioru konfiguracyjnego.
1.42.12.2012.08.02. Korekta procedur zakupowych.
1.42.7. 2012.03.29. Korekta okna informującego o poprawności kodu wersji Light.
1.42.5. 2012.03.10. Kontrola poprawności kartoteki Programu.
1.41.1. 2012.02.05. Kontrola poprawności wprowadzenia kodu wersji Light.
1.40.1. 2012.01.19. Zmiana nazwy na Ogrzewanie 2012 Simple.

1.33.1. 2011.12.08. Korekta kontroli wersji Light.
1.32.7. 2011.07.28. Korekty procedur on-line.
1.32.1. 2011.07.09. Poprawa współpracy z kontem Gościa.
1.31.4. 2011.02.12. Korekta procedur inicjacji - pojawiał się błąd na niektórych komputerach.
1.31.1. 2011.01.28. Korekta wyliczania strumienia.
1.30.2. 2011.01.11. Zmiana nazwy na 2011.
1.30.1. 2011.01.09. LIGHT - opcja OKNO NA WIERZCHU.
    LIGHT - możliwość zmiany rozmiaru okna do części podstawowej.
    Zmiana cen i aktualizacja modułu cennika.

1.22.7. 2010.11.10. Zmiana cen i aktualizacja modułu cennika.
1.22.1. 2010.10.05. Pasek postępu przy aktualziacji zbioru.
1.21.5. 2010.09.17. Korekta formularza zakupowego.
1.21.1. 2010.08.14. Dostosowanie do nowej wersji programy OGRZEWANIE PRO.
    Korekta daty zgodnie z zegarami internetowymi.
1.20.1. 2010.03.06. Korekta obliczeń dla prędkości zmiennej.
    Zmiana domyślnej wartości oporu liniowego na 150Pa/m.
    Zmiana domyślnych wartości prędkości maksymalnych na niższe.
    Zmiana nazwy na "Ogrzewanie 2010".
    Light:
      - zapamiętanie sposobu doboru średnicy i parametrów.
      - zmiana jednostki mocy.
      - okno obliczeń dla dowolnej średnicy.

1.12.10. 2010.03.06. Zmiana cennika.
1.12.8. 2010.01.27. Korekta procedur wyliczania ceny wersji pełnych.
1.12.1. 2009.12.01. Wersja dostosowana do zmiany portów Neostrady.
1.11.2. 2009.10.16. Okno O.. wzbogacono o treść umowy licencyjnej.
1.11.1. 2009.10.06. Okno zakupu wersji pełnych.
1.10.6. 2009.09.02. Zmiana procedury autoaktualizacji.
1.10.4. 2009.08.15. Drobne zmiany wizualne.
1.10.1. 2009.08.09. Dostępna wersja komercyjna Light.

1.02.3. 2009.07.30. Poszerzono informacje o błędach.
1.02.1. 2009.06.30. Poszerzono zakres temperatur do 150 oC.
1.01.3. 2009.06.15. Wersja początkowa.

CENNIK